Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Au fost adoptate măsuri fiscale speciale!

Autor: Diana Jitaru
martie26

În contextul actual, răspândirea virusului COVID – 19 este o urgenţă severă de sănătate publică pentru cetăţeni şi entităţile economice, cu infecţii în toate statele membre ale Uniunii. Este, de asemenea, un şoc major atât pentru economiile globale, cât şi pentru economia naţională iar pentru susţinerea mediului de afaceri au fost luate unele măsuri.

În Monitorul Oficial nr. 230/2020 a fost publicată OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal – bugetare.

Printre măsurile luate menţionăm:

Amânarea termenului de plată a taxelor locale

S-a amânat termenul de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. Bonificaţiile se vor acorda în cazul plăţii integrale a impozitului până la noul termen de 30 iunie 2020.

Măsuri speciale în cazul executării silite

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală.

Această măsură rămâne valabilă încă 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

Nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere

Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă şi neachitate până la încetarea a măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit ştirilor juridice, prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plăţile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

Se pot promova rectificări bugetare

Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea responsabilităţii fiscal – bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 se pot promova rectificări bugetare în primul semestru al anului.

Se amâna plata utilitaţilor pentru întreprinderi

Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.

Categorii: Articole, Fiscalitate
Comentariile sunt închise pentru Au fost adoptate măsuri fiscale speciale!

Comments are closed.


Arhiva