Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Noutăţi privind anularea unor obligaţii fiscale şi ultimele modificări aduse Codului Fiscal!

Autor: Diana Jitaru
aprilie1

Legea nr. 72/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 315/2022, prevede anularea unor obligaţii fiscale şi modificarea unor acte normative.

Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitate pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, şi neachitate.

Organul fiscal nu reîncadrează sumele de natura celor prevăzute mai sus şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare.

În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

Au fost aduse modificări şi Codului fiscal unde se prevede că regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate.

Menţionăm că modificările Codului fiscal se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege.

Comentariile sunt închise pentru Noutăţi privind anularea unor obligaţii fiscale şi ultimele modificări aduse Codului Fiscal!

Comments are closed.


Arhiva