Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Noutăţi privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică

Autor: Diana Jitaru
septembrie23

În Monitorul Oficial nr. 126/2022 a fost publicată OUG nr. 126/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică de produse/servicii, ale contractelor sectoriale şi ale acordurilor – cadru atribuite în domeniile apărării şi securităţii.

Prin actul normativ se reglementează ajustarea preţului contractelor de achiziţie publică de produse/servicii cu specific militar, inclusiv a acordurilor cadru atribuite în domeniile apărării şi securităţii.

Ajustarea se aplică exclusiv restului de furnizat/prestat existent la data intrării în vigoare a actului normativ şi se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga durată a derulării contractelor şi acordurilor cadru atribuire în domeniul apărării şi securităţii, până la furnizarea/prestarea integrală şi recepţionarea produselor/serviciilor achiziţionate, ca urmare a unei solicitări din partea contractantului.

Ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează exclusiv pentru diferenţa de produse/servicii în domeniile apărării şi securităţii rămasă de furnizat/prestat conform clauzelor contractuale la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a unei solicitări din partea furnizorului/prestatorului.

Preţul corectat nu poate fi mai mic cu 50% şi nu poate depăşi cu mai mult de 50% valoarea preţului unitar stabilit la încheierea contractului/acordului – cadru – pentru toate contractele subsecvente încheiate în baza acestuia.

Ajustarea se aplică în urma fiecărei solicitări de plată, începând cu data semnării actelor de recepţie, pe întreaga perioadă de derulare a contractului/acordului – cadru.

Comentariile sunt închise pentru Noutăţi privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică

Comments are closed.


Arhiva