Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Proiect: Modificarea Reglementărilor contabile

Autor: Conta Conect
iulie19

cod-fiscal (1)Banca Națională a României a supus spre dezbatere publică Proiectul de Ordin al Băncii Naţionale a României privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010.

Potrivit actului normativ, operaţiunile între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele (conturi curente, depozite, credite, împrumuturi, valori de recuperat, alte sume datorate, creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat) se înregistrează într-o grupă distinctă „Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei”.

Totodată,  ajustările pentru pierderi așteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare se constituie periodic, pe seama cheltuielilor, şi se înregistrează în conturi distincte în funcţie de nivelul la care au fost identificate deprecierile (individual sau colectiv) și în funcție de stadiile de depreciere.

În cazul activelor care iniţial erau destinate vânzării (inclusiv cele care au intrat în posesia instituţiei de credit ca urmare a stingerii creanțelor, respectiv a executării silite a creanţelor, a rezilierii contractelor de leasing financiar, a operațiunilor de dare în plată sau a altor operațiuni similare) şi care ulterior îşi schimbă destinaţia, încadrându-se în categoria imobilizărilor, în contabilitate se înregistrează un transfer de la stocuri în conturile de imobilizări.

Comentariile sunt închise pentru Proiect: Modificarea Reglementărilor contabile

Comments are closed.


Arhiva