Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Legea privind sistemul unitar de pensii publice se modifică

Autor: Nina Croitoru
august4

batran-pensionar-270x180

În data de 3 august 2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin acest proiect se propune modificarea art. 158 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, care are în vedere eliminarea inechităţilor ce au condus la discriminări între persoane aflate în situaţii identice din punct de vedere al desfășurării activităţilor ce se încadrau în grupa I şi a-II-a de muncă, în ce priveşte accesul la pensia pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare dar și la acordarea unor punctaje suplimentare luate în calcul la determinarea punctajului mediu anual.

Astfel, se propune reglementarea protrivit căreia, adeverințele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a-II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Documentul verificabil poate fi unul dintre următoarele acte: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă; actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităților/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum și orice alte documente justificative.

În situația în care există suspiciuni cu privire la legalitatea încadrării activității în grupele I și/sau a II-a de muncă, angajatorii sau orice alți deținători legali de arhive sunt obligați să pună la dispoziția caselor teritoriale de pensii, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverințele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I și/sau a II-a de muncă ori s-au efectuat înregistrările în carnetul de muncă, în vederea verificării respectării legislației în domeniu.

Comentariile sunt închise pentru Legea privind sistemul unitar de pensii publice se modifică

Comments are closed.


Arhiva