Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Se doreşte stimularea ocupării forţei de muncă!

Autor: Diana Jitaru
ianuarie11

Angajatorii care în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau de alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cetăţeni români, încadraţi în aceleaşi categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

În Monitorul Oficial nr. 17/2021 a fost publicat Ordinul nr. 2/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Pentru acordarea sumelor prevăzute mai sus angajatorii încheie cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene în raza cărora aceştia îşi au sediul social, dar nu mai târziu de data de 1 septembrie 2021, o convenţie. Atenţie! Acest termen este unul de decădere.

În vederea încheierii convenţiei angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanţă o cerere însoţită de următoarele documente:
– declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal;
– actele de identitate ale persoanelor încadrate în muncă, în copie;
– actele în baza cărora au fost încadrate în muncă persoanele, în copie.

Sumele se acordă angajatorilor în situaţia în care persoanele din categoriile menţionate mai sus sunt înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Potrivit ştirilor juridice, sumele se acordă angajatorilor lunar, de la data încheierii convenţiei proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă şi se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă.

 Etichete:
Comentariile sunt închise pentru Se doreşte stimularea ocupării forţei de muncă!

Comments are closed.


Arhiva