Donatorii pot beneficia de scutirea impozitului pe clădiri și teren!

Legea nr. 74/2024 modifică şi completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Se prevede că, consiliile locale pot hotărî acordarea unei reduceri procentuale a impozitului pe clădiri și teren pentru persoanele fizice care au în proprietate o clădire situată în România şi care fac dovada a cel puţin trei donări de sânge în cursul unui an calendaristic, realizate în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice.

Potrivit legislației și persoanele cu dizabilităţi pot beneficia de aceeaşi reducere procentuală a impozitului pe clădiri.

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Procentul reducerii, precum şi documentele justificative necesare dovedirii efectuării numărului minim de donări de sânge se stipulează în cuprinsul hotărârii de consiliu local care instituie reducerea impozitului acordată în baza prezentei legi.


Publicat

în

, ,

de către