Facilitățile fiscale din domeniul construcțiilor sunt acordate până la finalul anului 2028

Persoanele fizice din domeniul construcțiilor beneficiază de facilităţi fiscale pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată în România, în baza contractului individual de muncă, până la 31 decembrie 2028 inclusiv.

Potrivit Ordinului nr. 2044/2023 pentru determinarea procentului de 80% din cifra de afaceri totală, la calculul cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcţii, angajatorii au în vedere numai veniturile din activitatea de construcţii desfăşurată pe teritoriul României. Veniturile realizate din întreaga activitate desfăşurată pe teritoriul României se vor avea în vedere pentru calculul cifrei de afaceri totale.

Iar prin activitatea desfăşurată pe teritoriul României, în înţelesul prezentei proceduri, se înţelege activitatea desfăşurată efectiv în România, în scopul realizării de produse şi prestării de servicii, indiferent de statutul de rezidenţă al beneficiarilor.


de către