Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Senatorul PSD, Alexandru Cordoş, a propus spre dezbatere şi adoptare un proiect de lege privind modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
Legea nr. 76/2012 reglementează sistemul asigurărilor pentru şomaj, precum şi beneficiarii acestui sistem.
Prin propunerea legislativă se cere modificarea dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. c) şi art. 38 alin. (1) lit. c) din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă în sensul punerii de acord a acestora cu art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, care dispune că şomerii prevăzuţi la art. 17 alin. (1) pot realiza venituri mai mici decât indemnizaţia de şomaj şi acordării posibilităţii aleşilor locali de a cumula indemnizaţia de şomaj cu venituri mai mici decât aceasta, în condiţiile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali.
Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, consilierii locali beneficiază de o indemnizaţie lunară de 5% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului general al municipiului Bucureşti. Această indemnizaţie nu poate fi considerată o retribuţie cu caracter salarial, ci se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care alesul a participat, fiind ocazională şi nepermanentă. De aceea, această indemnizaţie, care este mai mică decât indemnizaţia de şomaj, poate fi cumulată cu indemnizaţia de şomaj, având în vedere faptul că aceste persoane au plătit asigurările de şomaj, în calitate de angajaţi, la instituţiile sau firmele la care au lucrat.
Prin urmare, aducând toate argumentele sus menţionate, s-a creat propunere legislativă de modificare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.


de către