Etichetă: autofactura

  • Regimul facturilor fiscale

    Potrivit Codului Fiscal, sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în format electronic care conţin în mod obligatoriu urmatoarele informaţii: numarul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic; data emiterii facturii;  data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasarii unui…

  • Un nou format pentru facturi în 2013

    Prin OG nr. 15/2012 au fost aduse mai multe modificări în ce priveşte exigibilitatea TVA, baza de ajustare şi elementele obligatorii la emiterea facturii. Astfel prin modificările aduse art. 155 elementele obligatorii ale facturii în 2013 constau în: – numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic; – data…