Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Noul formular 394 valabil de la 1 iulie 2016

Autor: Conta Conect
iunie16

declaratia-394-iulie-2016

Începând cu data de 01 Iulie 2016 persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate pe teritoriul României către/de la orice persoană, conform Ordinului 3769 / 2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 11 / 07.01.2016, comparativ cu perioada anterioară când exista obligația de declarare  doar pentru achizițiile și livrările către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Potrivit Codului fiscal “persoană” reprezintă o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă sau o persoană neimpozabilă.

Mai mult »

Categorii: Articole, Contabilitate, Fiscalitate, Formulare. Declaratii, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Noul formular 394 valabil de la 1 iulie 2016

Scade numărul PFA-urilor

Autor: Conta Conect
martie3

The businessman -  bankrupt

Noua impozitare introdusă odată cu noul Cod fiscal a dus la scăderea numărului PFA-urilor, şi nu este vorba despre o restrângere a activităţii în economie, ci despre o „migraţie” spre alte sisteme de impunere, cel mai probabil microîntreprinderi.

În ianuarie 2016 au fost înregistrate 1.294 de PFA-uri, faţă 2.571 în ianuarie 2015 – o scădere de 50%, în condiţiile în care dinamica lunară în anii trecuţi a fost, din 2011 încoace, pozitivă (de la plus 2% la plus 22%).

Potrivit Codului fiscal publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 şi intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016, persoana fizică autorizată (PFA) plăteşte, pe lângă impozitul pe venit, CAS de 10,5% la venitul net obţinut (contribuţie care asigură doar o treime din stagiul complet de cotizare la pensie) sau 26,3% (caz în care beneficiază de stadiul complet de cotizare la pensie). Mai plăteşte de asemenea CASS de 5,5% (baza de calcul fiind în funcţie de modul de impunere a PFA – în sistem real sau pe baza normei de venit).

În cazul microîntreprinderilor, plafonul de încadrare în acest sistem de impunere a fost modificat prin noul Cod fiscal de la venituri de 65.000 de euro la 100.000 de euro. A fost introdus sistemul diferenţiat de cote de impozitare, între 1% (pentru microîntreprinderile cu doi salariaţi) şi 3% (pentru cele fără salariaţi). De asemenea, impozitul pe dividende este de 5% faţă de 16% în trecut.

Conform datelor Registrului Comerţului se observă că micii antreprenopri nu mai găsesc avantajos sistemul PFA şi se mută spre alt sistem de impunere – întreprinderea mică.

Categorii: Impozit pe profit, Impozit pe venit | Comentariile sunt închise pentru Scade numărul PFA-urilor

Propunere de modificare a Normelor pentru aplicarea Codului fiscal

Autor: Conta Conect
februarie3

ccProiectul de act normativ, lansat în dezbatere publică de Ministerul Finanţelor, prevede modificări la Normele pentru aplicarea noului Cod fiscal. Modificările se referă la completarea condițiilor pe care operatorii economici trebuie să le îndeplinească pentru a putea comercializa coloranți și marcatori pentru motorină, precum și pentru păcură și produse asimilate acesteia, din punct de vedere al nivelului accizelor.

Și anume, operatorii economici trebuie să facă dovadă că substanțele utilizate pentru colorare și marcare sunt conforme cu prevederile din Codul fiscal și normele metodologice prin prezentarea unui certificat emis de producătorul acestora, nu doar prin prezentarea unui certificat emis de un laborator acreditat conform standardului ISO 17025, în România sau în alt stat membru UE.

Modificările se referă la Titlul VII – Accize şi alte taxe speciale, pct. 154, alin. (2) şi (4) din HG nr. 1/2016.

Categorii: Economie, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Propunere de modificare a Normelor pentru aplicarea Codului fiscal

Sinteza modificărilor la Codul Fiscal ( IV )

Autor: Conta Conect
ianuarie28

Imagini pentru noul cod fiscal tva si accizeLegea 227 din 08 septembrie 2015 privind Codul Fiscal cu aplicabilitate de la data de 01 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 a suferit deja două modificări prin publicarea  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2015 și a Legii 358/20015 de aprobare a OUG 50/2015.

Aceste două acte normative au adus modificări importante la textul inițial al noului Cod Fiscal, modificări sintetizate pe titluri și capitole din cod și concretizate în cele patru părți ale prezentării. Astfel, vom regăsi doar textele de lege care au suferit modificări cu mici notări referitoare la textul inițial al actului normativ. Subtitlurile reprezintă de fapt capitole, subdiviziuni sau articole din Codul fiscal, tocmai pentru a face mai ușoară regăsirea lor în textul actului normativ.

Impozite şi taxe locale  

Mai mult »

Categorii: Articole, Fiscalitate | Comentariile sunt închise pentru Sinteza modificărilor la Codul Fiscal ( IV )

Sinteza modificărilor la Codul Fiscal ( III )

Autor: Conta Conect
ianuarie28

Imagini pentru noul cod fiscal tva si accizeLegea 227 din 08 septembrie 2015 privind Codul Fiscal cu aplicabilitate de la data de 01 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 a suferit deja două modificări prin publicarea  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2015 și a Legii 358/20015 de aprobare a OUG 50/2015.

Aceste două acte normative au adus modificări importante la textul inițial al noului Cod Fiscal, modificări sintetizate pe titluri și capitole din cod și concretizate în cele patru părți ale prezentării. Astfel, vom regăsi doar textele de lege care au suferit modificări cu mici notări referitoare la textul inițial al actului normativ. Subtitlurile reprezintă de fapt capitole, subdiviziuni sau articole din Codul fiscal, tocmai pentru a face mai ușoară regăsirea lor în textul actului normativ.

Impozitul pe veniturile obținute din Romania de nerezidenți

Mai mult »

Categorii: Accize, Articole, Fiscalitate, TVA | Comentariile sunt închise pentru Sinteza modificărilor la Codul Fiscal ( III )

Sinteza modificărilor la Codul Fiscal ( II )

Autor: Conta Conect
ianuarie28

Imagini pentru noul cod fiscal tva si accizeLegea 227 din 08 septembrie 2015 privind Codul Fiscal cu aplicabilitate de la data de 01 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 a suferit deja două modificări prin publicarea  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2015 și a Legii 358/20015 de aprobare a OUG 50/2015.

Aceste două acte normative au adus modificări importante la textul inițial al noului Cod Fiscal, modificări sintetizate pe titluri și capitole din cod și concretizate în cele patru părți ale prezentării. Astfel, vom regăsi doar textele de lege care au suferit modificări cu mici notări referitoare la textul inițial al actului normativ. Subtitlurile reprezintă de fapt capitole, subdiviziuni sau articole din Codul fiscal, tocmai pentru a face mai ușoară regăsirea lor în textul actului normativ.

Contributii sociale obligatorii

Mai mult »

Categorii: Articole, Contributii sociale, Fiscalitate | Comentariile sunt închise pentru Sinteza modificărilor la Codul Fiscal ( II )

Sinteza modificărilor la Codul Fiscal ( I )

Autor: Conta Conect
ianuarie28

Imagini pentru noul cod fiscal tva si accizeLegea 227 din 08 septembrie 2015 privind Codul Fiscal cu aplicabilitate de la data de 01 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 a suferit deja două modificări prin publicarea  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2015 și a Legii 358/20015 de aprobare a OUG 50/2015.

Aceste două acte normative au adus modificări importante la textul inițial al noului Cod Fiscal, modificări sintetizate pe titluri și capitole din cod și concretizate în cele patru părți ale prezentării. Astfel, vom regăsi doar textele de lege care au suferit modificări cu mici notări referitoare la textul inițial al actului normativ. Subtitlurile reprezintă de fapt capitole, subdiviziuni sau articole din Codul fiscal, tocmai pentru a face mai ușoară regăsirea lor în textul actului normativ.

Impozitul pe profit

Mai mult »

Categorii: Articole, Fiscalitate, Impozit pe profit, Impozit pe venit | Comentariile sunt închise pentru Sinteza modificărilor la Codul Fiscal ( I )

Propunere de abrogare a unor articole din Codului fiscal referitoare la impozitarea pensiilor

Autor: Conta Conect
ianuarie21

gethumbPe 20 ianuarie, senatorul ALDE Cristiana Anghel a depus o inițiativă legislativă de modificare a Codului fiscal astfel încât să fie abrogate articole referitoare la impozitarea pensiilor. Este vorba despre abrogarea art. 61 litera (e), art. 64 litera (e), art. 100 și art. 101 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015.

Propunerea de lege prevede și modificarea articolelor din Codul fiscal care obligă pensionarii la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, „aceasta urmând să fie suportată de la bugetul de stat”.

De asemena, inițiativa legislativă vizează modificarea art. 4 alin. 1 – 4 în sensul că modificarea și completarea codului este posibilă numai prin lege, fiind interzisă modificarea prin ordonanțe.

Senatorul ALDE propune și modificarea art. 77 alin. 2, în sensul că deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit brut de până la 1.500 lei inclusiv astfel: „pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere — 400 lei; pentru persoanele care au o persoană în întreținere — 600 lei; pentru persoanele care au două persoane în întreținere — 700 lei; pentru persoanele care au trei persoane în întreținere — 800 lei; pentru persoanele care au patru sau mai multe persoane în întreținere — 1.000 lei”.

Se propune şi modificarea articolului 160 alin. 1 și 2 din Codul fiscal, astfel că pentru persoanele fizice cu venituri din pensii baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă „numai partea de venit care depășește valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv; contribuția se suportă de la bugetul de stat”.

Categorii: Munca. Asigurari sociale. Pensii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Propunere de abrogare a unor articole din Codului fiscal referitoare la impozitarea pensiilor

Atenție la calculul impozitului pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală plătite din ianuarie 2016

Autor: Conta Conect
ianuarie15

Noul Cod fiscal aplicabil de la data de 1 ianuraie 2016 a stabilit o nouă metodă de calcul pentru impozitul pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. Diferențete constau în modul de stabilire a bazei de calcul pentru impozitul de 10%, respectiv 16%.

Inainte de a calcula impozitul pe venit trebuie să avem în vedere faptul că s-a modificat cota de cheltuieli deductibile care se aplică la venitul brut pentru calculul contribuțiilor sociale. Practic s-a revenit la cota folosită până la data de 01 iulie 2010.

Pornind de la prevederile legale din Codul fiscal vechi comparativ cu prevederile din Codul fiscal nou am prezentat și un exemplu de calcul a impozitului pe venit în cele două variante.

Mai mult »

Categorii: Articole, Fiscalitate, Impozit pe venit | Comentariile sunt închise pentru Atenție la calculul impozitului pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală plătite din ianuarie 2016

Modificarea sistemului fiscal din România începând cu 1 ianuarie 2016

Autor: Conta Conect
decembrie11

lc
Începând cu 1 ianuarie 2016, sistemul fiscal din Romania urmează să fie modificat semnificativ, la acea dată urmând să intre în vigoare cei doi piloni legislativi care îl reglementează: Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală.

Noul Cod fiscal prevede modificări importante tuturor zonelor importante ale fiscalităţii, inclusiv sistemului de cote de taxă pe valoarea adăugată (TVA). Astfel, în anul 2016, cota standard de TVA scade de la 24% la 20%, în timp ce pentru anumite livrări de bunuri şi prestări de servicii se va aplica o cotă de TVA redusă, de 9% sau chiar 5% în anumite cazuri. Mai mult »

Categorii: Propuneri legislative, TVA | Comentariile sunt închise pentru Modificarea sistemului fiscal din România începând cu 1 ianuarie 2016
« Older EntriesNewer Entries »

Arhiva